دانلود آهنگ تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» آرش قدیمی

دوشنبه - 14 نوامبر 2022

هم اکنون از مرکز موزیک ♪ دانلود اهنگ تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♩

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | TA FRAMVSH KNY ، CHNDY AZ AYN SHHR SFR KN» With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ♩☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) ♩☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید ♩☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید ♩☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ♩☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت ♩☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام ♩☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب ♩☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ ♩☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: ♩☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن ♩☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است ♩☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] ♩☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: ♩☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم ♩☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم ♩☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم ♩☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم ♩☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت ♩☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید ♩☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم ♩☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم ♩☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم ♩☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم ♩☠

♩☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ♩☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم ♩☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید ♩☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم ♩☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم ♩☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت ♩☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام ♩☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب ♩☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ ♩☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن ♩☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است ♩☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است ♩☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» ♩☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم ♩☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد ♩☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم ♩☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم ♩☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» ♩☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت ♩☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید ♩☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم ♩☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم ♩☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم ♩☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ♩☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) ♩☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید ♩☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید ♩☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ♩☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت ♩☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام ♩☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب ♩☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ ♩☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: ♩☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن ♩☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است ♩☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] ♩☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: ♩☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم ♩☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم ♩☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم ♩☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم ♩☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت ♩☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید ♩☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم ♩☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم ♩☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم ♩☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم ♩☠

♩☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ♩☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم ♩☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید ♩☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم ♩☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم ♩☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت ♩☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام ♩☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب ♩☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ ♩☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن ♩☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است ♩☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است ♩☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» ♩☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم ♩☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد ♩☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم ♩☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم ♩☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» ♩☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت ♩☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید ♩☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم ♩☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم ♩☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم ♩☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند