دانلود آهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد آرش قدیمی

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد آرش قدیمی

هم اکنون از مرکز موزیک ♪ دانلود اهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت 🥁

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | RVZ AVّL KH DL MN BH TMNّAY TV PR ZD With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🥁ツ

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🥁ツ

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🥁ツ

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🥁ツ

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🥁ツ

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🥁ツ

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🥁ツ

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🥁ツ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🥁ツ

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🥁ツ

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🥁ツ

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🥁ツ

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🥁ツ

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🥁ツ

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🥁ツ

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🥁ツ

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🥁ツ

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🥁ツ

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🥁ツ

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🥁ツ

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🥁ツ

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🥁ツ

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

🥁ツ

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🥁ツ

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🥁ツ

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🥁ツ

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🥁ツ

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🥁ツ

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🥁ツ

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🥁ツ

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🥁ツ

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🥁ツ

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🥁ツ

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🥁ツ

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🥁ツ

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🥁ツ

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🥁ツ

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🥁ツ

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🥁ツ

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🥁ツ

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🥁ツ

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🥁ツ

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🥁ツ

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🥁ツ

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🥁ツ

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🥁ツ

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🥁ツ

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🥁ツ

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🥁ツ

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🥁ツ

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🥁ツ

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🥁ツ

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🥁ツ

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🥁ツ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🥁ツ

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🥁ツ

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🥁ツ

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🥁ツ

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🥁ツ

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🥁ツ

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🥁ツ

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🥁ツ

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🥁ツ

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🥁ツ

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🥁ツ

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🥁ツ

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🥁ツ

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🥁ツ

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

🥁ツ

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🥁ツ

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🥁ツ

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🥁ツ

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🥁ツ

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🥁ツ

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🥁ツ

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🥁ツ

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🥁ツ

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🥁ツ

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🥁ツ

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🥁ツ

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🥁ツ

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🥁ツ

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🥁ツ

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🥁ツ

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🥁ツ

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🥁ツ

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🥁ツ

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🥁ツ

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🥁ツ

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🥁ツ

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🥁ツ

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🥁ツ

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند