دانلود آهنگ تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» آرش قدیمی

دوشنبه - 14 نوامبر 2022

هم اکنون از مرکز موزیک ♪ دانلود اهنگ تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♩

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | TA FRAMVSH KNY ، CHNDY AZ AYN SHHR SFR KN» With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ♩☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) ♩☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید ♩☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید ♩☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ♩☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت ♩☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام ♩☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب ♩☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ ♩☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: ♩☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن ♩☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است ♩☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] ♩☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: ♩☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم ♩☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم ♩☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم ♩☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم ♩☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت ♩☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید ♩☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم ♩☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم ♩☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم ♩☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم ♩☠

♩☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ♩☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم ♩☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید ♩☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم ♩☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم ♩☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت ♩☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام ♩☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب ♩☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ ♩☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن ♩☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است ♩☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است ♩☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» ♩☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم ♩☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد ♩☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم ♩☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم ♩☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» ♩☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت ♩☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید ♩☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم ♩☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم ♩☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم ♩☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

دانلود آهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد آرش قدیمی

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد آرش قدیمی

هم اکنون از مرکز موزیک ♪ دانلود اهنگ روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت 🥁

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | RVZ AVّL KH DL MN BH TMNّAY TV PR ZD With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🥁ツ

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🥁ツ

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🥁ツ

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🥁ツ

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🥁ツ

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🥁ツ

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🥁ツ

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🥁ツ

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🥁ツ

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🥁ツ

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🥁ツ

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🥁ツ

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🥁ツ

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🥁ツ

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🥁ツ

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🥁ツ

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🥁ツ

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🥁ツ

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🥁ツ

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🥁ツ

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🥁ツ

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🥁ツ

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🥁ツ

🥁ツ

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🥁ツ

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🥁ツ

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🥁ツ

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🥁ツ

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🥁ツ

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🥁ツ

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🥁ツ

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🥁ツ

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🥁ツ

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🥁ツ

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🥁ツ

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🥁ツ

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🥁ツ

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🥁ツ

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🥁ツ

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🥁ツ

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🥁ツ

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🥁ツ

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🥁ツ

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🥁ツ

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🥁ツ

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🥁ツ

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🥁ツ

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

دانلود آهنگ اشک در چشم تو لرزید آرش قدیمی

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ اشک در چشم تو لرزید آرش قدیمی

با ما باشید با ♥ دانلود اهنگ با اشک در چشم تو لرزید راز عاشقانه ای دارم با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | ASHK DR CHSHM TV LRZYD With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 📻♥

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 📻♥

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 📻♥

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 📻♥

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 📻♥

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 📻♥

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 📻♥

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 📻♥

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 📻♥

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 📻♥

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 📻♥

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 📻♥

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 📻♥

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 📻♥

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 📻♥

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 📻♥

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 📻♥

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 📻♥

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 📻♥

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 📻♥

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 📻♥

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 📻♥

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 📻♥

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 📻♥

📻♥

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 📻♥

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 📻♥

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 📻♥

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 📻♥

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 📻♥

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 📻♥

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 📻♥

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 📻♥

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 📻♥

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 📻♥

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 📻♥

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 📻♥

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 📻♥

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 📻♥

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 📻♥

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 📻♥

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 📻♥

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 📻♥

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 📻♥

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 📻♥

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 📻♥

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 📻♥

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 📻♥

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

دانلود آهنگ لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن آرش قدیمی

شنبه - 12 نوامبر 2022

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه مرکز موزیک برای شما ☠ دانلود اهنگ لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | LHZH‌AY CHND BR AYN AB NZR KN With Text And 2 Quality 320 And 128 On CentralMusic.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ♯☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) ♯☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید ♯☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید ♯☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ♯☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت ♯☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام ♯☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب ♯☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ ♯☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: ♯☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن ♯☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است ♯☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] ♯☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: ♯☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم ♯☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم ♯☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم ♯☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم ♯☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت ♯☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید ♯☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم ♯☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم ♯☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم ♯☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم ♯☠

♯☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ♯☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم ♯☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید ♯☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم ♯☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم ♯☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت ♯☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام ♯☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب ♯☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ ♯☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن ♯☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است ♯☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است ♯☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» ♯☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم ♯☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد ♯☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم ♯☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم ♯☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» ♯☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت ♯☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید ♯☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم ♯☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم ♯☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم ♯☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم